top of page

ניהול מתחמי המגורים

.של קינגדום

 • ניהול פיננסי ותוכניות ייעול וחסכון

 • ניהול משפטי וגבייה

 • ייזום פעילויות קהילה, חברה ואירועים

 • שירות ומענה לפניות דיירים

 • אכיפה וגבייה

 • ניהול מתקנים משותפים וקהילה

 • ביטוח

 • אפליקציה ושירותי און ליין לנוחות הדיירים ומעקב

היקף הפעילות הכלכלית, הכספים המעורבים בניהול הבית המשותף ותחזוקתו הינם כבירים. מטבע הדברים, ניהולם של סכומים אלו, קצת בדומה לניהול כספי ציבור, מצריך אחריות רבה. כבר כיום מהווה הניהול הפיננסי של בתים משותפים כר פורה לטעויות בניהול ואף לאי סדרים .pושחיתויות. לא בממלכת קינגדום

Business Meeting
Meeting
 • קבלת החלטות – היקף בעלי העניין המעורבים גדל וסכומי הכסף הכרוכים בניהול הבית המשותף ותחזוקתו גדלים, עוד עולה החשיבות בניהולו בהתאם לחוק. מנגנונים קהילתיים שהיו בעבר כבר לא אפשריים. עמידה בפרוצדורות השונות הקבועות בו כגון בקבלת החלטות ותיעודן. עוד עולה החשיבות בתיעוד המידע, מעקב ובקרה, בין היתר לטובת בעלי דירות עתידיים ולמקרים של התדיינות משפטיות.

 • ניהול הסדר הציבורי – לאור העלייה בהיקף השטחים המשותפים כמתואר לעיל, גובר הצורך בהסדרת היחסים בין הדיירים והשימוש ברכוש המשותף

 • גבייה – מחייב תיעוד ומעקב כמו גם התמודדות עם סרבני תשלום, לצד שמוש באמצעים טכנולוגיים להקלת הגבייה.

 • ניהול פיננסי, אדמיניסטרטיבי, התייעלות וחסכון – ניהול תקציבי מבטיח את איתנותו הפיננסית של הבית המשותף ואת האפשרות לממן את התחזוקה הנדרשת. כולל, ביצוע מכרזים לבחירת ספקים או ביצוע התקשרויות וחוזים בקשר עם פרויקטי תחזוקה רחבי היקף או תחזוקת שבר. לצד, מעקב אחר ההוצאות השוטפות וניסיונות תמידיים להתייעלות וחסכון בהן. בחינת אפשרויות לצמצום הוצאות התפעול וצריכת החשמל או החלפת ספקים להוזלת עלויות ושיפור השירות.

 • הכרות עם דרישות רגולטיביות – החל מהסדרים ותקנים הנוגעים לתחזוקה של מערכות שונות כגון מעליות או כיבוי אש וגם בקרה ופיקוח על עמידה בדרישות של בטיחות בעבודה כגון בקשר עם עבודות בגובה או עבודות חשמל. הכרות עם דיני עבודה והסדרים שונים כגון חובות הקשורות לעובדי ניקיון

Accountant

:ניהול כספים וחיסכון

מומחיות בניהול נכסים:

Leasing a Home

 • ניהול נכסי נדל"ן, היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בניהול נכסים מניבים (בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, תעשיה ומתחמי מגורים)
 • הובלת תהליכים מקצה לקצה; ניהול תהליכי התקשרות וגביה, רישום, בינוי ושיפוץ לצד אחזקת המערכות (שוטפת, שבר ותקלות)

 • ניהול קבלני משנה בתחומים השונים וביצוע רכש מול ספקים תוך ייעול העבודה, שדרוג נראות, שיפור שירות והוזלת עלויות

 • ניסיון עשיר בניהול יחידות רווח, בנית תוכניות עבודה שנתיות, הגדרת יעדים ומדדים, ניהול והנעת צוות עובדים להשגת מטרות

 • ראיה מערכתית רחבה, יכולת ניהול וביצוע, קבלת החלטות ומתן פתרונות בזמן אמת, תודעת שירות ותקשורת בינאישית מצוינת

bottom of page