:תחזוקה מקצועית

משקיעים בשיפור הנכס ומספקים ערך מוסף לצמיחת ערכו

  • מערכות הנדסיות וטכנולוגיות – בטיחות, תחזוקה ותפעול

  • חניון תת קרקעי - מחייבים הפעלה 24/7 של מערכות אוורור ותאורה המייקרות את עלויות התחזוקה

  • מערכות ודחסן אשפה

  • מערכות כיבוי אש - רגולציה ותקנים חדשים, בעיקר בכל הנוגע להוראות מילוט ובטיחות אש.

  • תשלומי חשמל ומים

  • תחזוקה מונעת – לשם הארכת חיי המערכות. למניעת ירידת ערך, שיקום והחלפות יקרים - והוזלת עלויות

  • ניקיון והדברה

  • גינון

  • חשמל ומים: גנרטורים, מאגרי מים, מיזוג אוויר

  • מעליות

Image by ThisisEngineering RAEng