top of page

?למה אנחנו

הפתרון למציאות המגורים המתחדשת בישראל

בשנת 1995 החל ירון בונה לרקום את חזונו בניהול מתחמי מגורים עבור מייזמי הבנייה וניהול פורצי הדרך של דודי אפל ועו"ד חוטר ישי. במשך 26 שנה חקר ופיתח מודל ניהול חדשני עבור 8,000 יח דיור בערים מרכזיות בישראל. הפתרון למורכבות הצרכים של הבנייה המתחדשת והיקרה לתפעול. התוצאה היא פלטפורמה בעלת 30% חסכון ואיכות חיים וסביבה מרתקים.

השינוי, מציאות שלא הכרנו בעבר

הצמיחה ושינויי הבנייה האורבנית והחדשנית, יצרו צרכים חדשים לתחזוקה המורכבת והטכנולוגית ולריבוי הדיירים וקשיי האכיפה. נקבעו תקנים חדשים בעיקר כמו הוראות מילוט ובטיחות אש. או מרתפי חנייה המחייבים הפעלה 24/7 של מערכות אוורור ותאורה המייקרות את העלויות. המומחיות המקצועית מחייבת כיום ניהול בעלי מקצוע, תקציב, תפעול, ולווי משפטי

modern-residential-building.jpeg

פתרון היקפי

קינגדום. פועלת להקים מארג תחזוקתי שלם, לעתים אף לפני איכלוס הפרויקט, שמשפר בצורה דרמטית את יכולות הניהול והתחזוקה, את הקשרים הקהילתיים, את איכות החיים, ואת ערך ותדמית מתחם המגורים. הפלטפורמה שפיתחה היא ראשונה מסוגה והצלחתה נלמדת במקומות שונים בעולם

עליית ערך הנכסים הממוצעת 27%

בשכונת גני אביב - 220 בניינים / 5,000 יח דיור / 17,000 תושבים. בערים נוספות - תל אביב, ראשון לציון, חולון, הוד השרון, פ"ת / 320 יח דיור

notepad-house-figure-near-schemes.jpeg

יותר גדול יותר מורכב

שיעור יחידות הדיור במבנים בני 10 קומות ומעלה עלה ב10% תוך פחות מעשור. תוך כך, מספר התחלות הבנייה במבנים בני 21 קומות ומעלה שילש עצמו מ-2% לכ-7%. עלות התחזוקה במגדלים גדלה פי - 2 תוך עשור, מ 250 ₪ ל500 ₪ בממוצע. בעשור הקרוב, 2/3 מכלל יח' הדיור יהיו בנינים. 50% מהם מעל 10 קומות המחייבות מערכות מורכבות וחברת ניהול. צפוי גם גידול של כ 60% במלאי הדיור בישראל ב25  השנים הבאות. בממוצע כ 60,000 יח דיור יבנו בשנה, עד 2040 , שרק יחריף את המגמות הללו. גובה המבנים מצריך מערכות מורכבות ורבות הדורשות תחזוקה יקרה מבעבר ועמידה ברגולציה חדשה

.רק בקינגדום

  • נוכל למנוע תשלומי ניהול גבוהים – שלא מכסים תחזוקה מונעת ולא מונעים ליקויים צפויים, החלפות ושיקום, לא מייעלים ולא חוסכים, בשל ניהול צר ונקודתי. הפתרון השכונתי שלנו פותר זאת.

  • נוכל למנוע אי סדרים וניהול לא מקצועי בכל רמות הניהול, התפעול, התחזוקה והסביבה, כי זה באמת מקצוע חדש! שבו כחלוצים בתחום יש לנו ניסיון תקדימי של 26 שנה.

  • פועלים ברמת רשויות, עיריות, ומדינה – ככוח ריכוזי, ותוך כך גם בסיוע לגופים אלו להיערך למצב החדש. 

  • טוטאליים ורב מערכתיים – כל הרבדים בניהול הבניין והשכונה כלולים בפלטפורמה.

  • יש חיים, ויש לחיות: אנחנו מבינים שאלו החיים של אנשים ועוטפים את זה ברוח שמחה ואיכות חיים. בסיוע למבוגרים וחלשים בקהילות שלנו. ויוצרים איים אורבניים שכייף לגור ולגדול בהן.

  • שומרים בקנאות על הערך. של הבתים, של הבניינים, של הגינות והשבילים, של הסביבות החיים שלנו כיום ובעתיד.  

workplace-results-professional-report-ac
bottom of page